کرمانشاه مرکز تنمیه و تطویر الصادرات فی غرب البلاد
Logo
  • سافر وفد دیاله التجاری الی کرمانشاه.

    و قام الوفد بزیاره الوحدات الانتاجیه الصناعیه و المواد الغذائیه و الزراعه و مواد البناء و وسعات کرمانشاه السیاحیه خلال سفره لمده ثلاثه ایام . کذلک من بین برنامج لهذا الوفد فی زیاره کرمانشاه هی اجتماعB2B مع تجار کرمانشاه و النشطاء الاقتصادیین و زیاره مسولی محافظه کرمانشاه

ar9ar8 ar7 ar6 ar5 ar4 ar3 ar2 ar1